วุ่น! ผู้บริหารนาดาวติดโควิด-19 ประกาศปิดค่าย กักตัวนักแสดงในสังกัด