ศบค.ชุดเล็กเคาะ ให้คงระดับพื้นที่สถานการณ์ตามเดิม ไม่มีโซนสีแดง