โควิดในไทย “15 เมษายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 1,543 ราย