โควิดในไทย “17 เมษายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 1,547 ราย