เงินทองคล่องตัวดี แต่รายจ่ายก็เพิ่มมากขึ้น สัปดาห์ที่4 เม.ย.64