โควิดในไทย “30 เมษายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 1,583 ราย