โควิดในไทย “2 พฤษภาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 1,940 ราย