โควิดในไทย “3 พฤษภาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 2,041 ราย