โควิดในไทย “4 พฤษภาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 1,763 ราย