รพ.เอกชนเตรียมให้บริการวัคซีน “โมเดอร์นา” 2 โดสประมาณ 3,000 บาท