โควิดในไทย “6 พฤษภาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 1,911 ราย