เงินทองคล่องตัวดี ทั้งรับและจ่าย สัปดาห์ที่3 พ.ค.64