โควิดในไทย “12 พฤษภาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 1,983 ราย