โควิดในไทย “13 พฤษภาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 4,887 ราย