โควิดในไทย “14 พฤษภาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 2,256 ราย