โควิดในไทย “16 พฤษภาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 2,302 ราย