วิจัยเผย นั่งเกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน เสี่ยงอายุสั้นได้!