โควิดในไทย “19 พฤษภาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 3,394 ราย