สหภาพยุโรป เห็นชอบเปิดนักท่องเที่ยวฉีดวัคซีน 5 ยี่ห้อ เดินทางเข้าได้