โควิดในไทย “20 พฤษภาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 2,636 ราย