ระวังไว้! “ทำฟันปลอมเถื่อน” เสี่ยงสูญเสียฟัน-ติดเชื้อในช่องปาก