เผย 5 วัคซีนที่ WHO รับรอง สหภาพยุโรปเตรียมอนุมัติให้เข้าประเทศได้หากฉีดแล้ว