โควิดในไทย “23 พฤษภาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 3,382 ราย