เผยวิธีป้องกันไม่ให้เตี้ยลงเร็วเกินไปเมื่ออายุมากขึ้น