โควิดในไทย “25 พฤษภาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 3,226 ราย