“ลูกหม่อน – มัลเบอร์รี่” เบอร์รี่จิ๋วแต่คุณประโยชน์สุดแจ๋ว