โควิดในไทย “26 พฤษภาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 2,455 ราย