ระวังเรื่องการปวดเมื่อยบ่อยๆ สัปดาห์สุดท้าย พ.ค.64