นายกฯ กำชับ กระจายวัคซีนโควิด-19 ให้ผู้ประกันตนทั่วถึง พร้อมฉีดใน มิ.ย. นี้