โควิดในไทย “2 มิถุนายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 3,440 ราย