คนรักค่อนข้างจุกจิก และขัดแย้งได้ง่าย สัปดาห์แรก มิ.ย.64