โควิดในไทย “5 มิถุนายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 2,817 ราย