ราชกิจจาฯ ประกาศเพิ่ม “ฟ้าทะลายโจร” ในบัญชียาหลักในการรักษาโรคโควิด-19