โควิดในไทย “10 มิถุนายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 2,310 ราย