โควิดในไทย “13 มิถุนายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 2,804 ราย