โควิดในไทย “15 มิถุนายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 3,000 ราย