ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประกาศการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1 ครั้งที่ 1