โควิดในไทย “20 มิถุนายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 3,682 ราย