โควิดในไทย “21 มิถุนายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 3,175 ราย