โควิดในไทย “22 มิถุนายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 4,059 ราย