โควิดในไทย “23 มิถุนายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 3,174 ราย