โควิดในไทย “24 มิถุนายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 4,108 ราย