หยุดทำ! ชอบ “กัดเล็บ” จนเป็นนิสัย อาจทำให้แย่กว่าที่คิด