โควิดในไทย “8 กรกฎาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 7,058 ราย