ลาว ประกาศชัดวัคซีนฟรีจริง! ใครเก็บเงิน-จ่ายเงินมีความผิด พบเห็นวอนแจ้งรัฐบาล