โควิดในไทย “11 กรกฎาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 9,539 ราย