เตือน 6 กลุ่มเสี่ยง รับผลจากอากาศร้อน ก่อปัญหาสุขภาพจิตมากกว่าคนปกติ