โควิดในไทย “7 – 13 เม.ย. 67” ติดเชื้อรายใหม่ 849 ราย เฉลี่ยรายวัน 121 ราย