“หุ่นยนต์จัดยา” เพิ่มความแม่นยำ ลดเวลารอคอยรับยาได้ถึง 6 เท่า