กรมการแพทย์ เตือน “โรคหน้าร้อนในเด็ก” ท้องร่วง-ภูมิแพ้ผิวหนัง-ฮีทสโตรก